FORUT-dag i Borgafjell 30.10.18

FORUT Barneaksjonen 2018/2019 FORUT-dagen var en forlengelse av FN-uken som var i barnehagen uken før.
Hvert år tilbyr FORUT et pedagogisk opplegg for barnehager om hvordan barn i andre land lever i forhold til oss i Norge. Dette gir kunnskap om globale forskjeller, ulikheter og sammenhenger på et nivå som barn i Norge forstår og synes er spennende.

Formålet med FORUT Barneaksjonen er todelt. For det første ønsker de å gjøre barn i Norge kjent med andre kulturer og dagliglivet til barn i andre land. De ønsker å skape nysgjerrighet og engasjement gjennom møte med jevnaldrende, og gjennom det å bygge toleranse, omsorg og empati.

Barneaksjonen fokuserer ikke på nød og elendighet, men presenterer barn med ressurser, evner og ambisjoner.

Det andre formålet med FORUT Barneaksjonen er å skaffe inntekter til FORUTs prosjekter for barn og ungdom. Barn har en iboende trang til å hjelpe andre, og at det å gjennomføre en praktisk solidaritetshandling for barn som ikke har samme muligheter som dem selv, medfører viktig læring og opplevelse av handling til beste for medmennesker.

Vi i Borgafjell ønsket å gi et bidrag til FORUT-aksjonen. Vi bestemte oss derfor for å invitere barnas familie til en egen FORUT-dag i barnehagen.

I uken før arbeidet vi for å lage ulike ting som barna kunne selge, vi øvde oss på Elefantdansen og brukte det materiellet som FORUT hadde sendt oss.

Vi ønsker også å bidra til gjenbruk, og samlet også inn brukte klær og brukt barneutstyr/leker som vi kunne selge.

På FORUT-dagen fikk barnas familier kjøpe klær, pølser, saft, boller, FORUT-produkter og de tingene som barna hadde laget. Vi hadde lave minstebeløp på alle tingene, og mat til barna var selvfølgelig gratis siden de betaler matpenger hver måned. De voksne kunne selv bestemme om de ville betale mer eller ikke og betalingen kunne foregå kontant eller på vipps. 

I tillegg var det også loddsalg, med flotte premier.

Jeg jobber fortsatt med å få oversikt over beløpet som har kommet inn på Vipps og kontant, og dette vil det sendes ut Vigilomelding om når det er klart.

FORUT-dagen var en veldig kjekk dag, og det var utrolig fint å se at det var så mange foresatte som kom. 

Tusen takk til alle som bidro til at FORUT-dagen ble en suksess!

-Kathrine-

Bilder

Filer