HMS

Borgafjell barnehage jobber kontinuerlig med det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet, slik at barn og ansatte får en trygg, sikker og god hverdag. Vi legger vekt på forebyggende arbeid og gjennomfører jevnlig førstehjelpskurs og kurs i brannvern for alle ansatte. Ved behov har vi og kurs i livredning, hvilket er påbudt ved aktiviteter i og ved vann.

 

Systematisk helse-miljø- og sikkerhetsarbeid gjennomføres i samsvar med internkontrollforskriften. Borgafjell barnehage benytter PBL-Mentor som HMS-system, der det er tilgjengelige beredskapsplaner ved tilfelle av eventuelle ulykker.

 

 

Bilder

Filer