Årsplan 2018/2019

Her er årsplanen for barnehageåret 2018/2019.

Årsplanen vår er utarbeidet av hele personalgruppen, og skal være et aktivt benyttet arbeidsredskap gjennom hele barnehageåret.

Her kan dere lese om vår visjon  «Trygge voksne – trygge barn», og hvordan vi arbeider ut fra visjonen, rammeplanen og gjeldende lover og forskrifter.

Gjeldende årsplan er fastsatt i SU 05.06.2018

Bilder

Filer